1 2 3 4
A
DESCRIERE
PEȘTE
PLAJĂ
OM DE ZĂPADĂ
B
ETAJERĂ
DILEMĂ
AMBULANȚĂ
INFIRMIERĂ
C
TURN
DESPĂRŢIRE
CIOC
HÂRTIE
D
FALIMENT
COLON
MECI
ORNITORINC
E
PITIC
PROFESOR
STERIL
LASER
F
SCAUN
DESFRÂU
BASTON
PROCES