1 2 3 4
A
BOARFĂ
PROFESOR
OPERĂ
FAȚĂ
B
DENOMINARE
REGINĂ
PANTOF
BRONZ
C
COCOAŞĂ
AMBASADĂ
EFRACŢIE
PĂR
D
CENTRU
NUMĂR
MEDITAȚIE
SPUMĂ
E
SANIE
CENTAUR
BATERIE
FREZĂ
F
BALET
TROMBON
SUPEREROU
DELFIN