1 2 3 4
A
SPĂTAR
DECONT
PRESĂ
FRUNZĂ
B
BOALĂ
PAT
CASETĂ
PALMĂ
C
PARĂ
OCAZIE
CHIMIE
FUS
D
IANUARIE
PASTĂ
AMBASADĂ
BUCĂTĂRIE
E
COMEDIE
CEAI
CÂRPEALĂ
PRIMĂVARĂ
F
PLASĂ
ECLIPSĂ
GRĂTAR
FALIMENT