1 2 3 4
A
PARAȘUTĂ
ABUR
CUI
PIAȚĂ
B
BRAȚ
CORN
CĂLĂTOR
BLOC
C
ROCHIE
CĂMIN
TOC
CENTRU
D
PAT
PULPĂ
CÂMP
OCAZIE
E
DOZĂ
URMĂ
AMBASADĂ
CANGUR
F
CABARET
EMOTIV
CARTE
DESTIN